Pirmet s.r.o. - foukaná izolace

 • Climatizer Plus

  Climatizer Plus

  Špičková tepelná izolace

 • Climatizer Plus

  PIRMET

  Kvalita za rozumnou cenu

 • Climatizer Plus

  Climatizer

  Vynikající tepelná izolace

 • Climatizer Plus

  Wolf Bataria

  Jednička ve zvukové izolaci

 • Climatizer Plus

  Compri izolace

  Jediný ucelený systémHledáte kvalitní zateplení a nevíte si rady?Climatizer plus je výhodná investice od firmy PIRMET
www.izolujzdrave.czProč je důležitá zdravá izolace

Revoluce v zateplování domů od firmy PIRMET

Foukanou izolací se všeobecně rozumí stavební izolaci, sloužící k zateplování nejrůznějších budov. Na rozdíl od běžných typů je tato tepelná a akustická izolace aplikována zcela unikátním způsobem, a to foukáním. Speciální technologie foukání zabraňuje vytváření nežádoucích tepelných mostů. Během aplikace izolačního materiálu navíc nevzniká žádný odpad. Rychlost a univerzálnost použití této tepelné izolace najde svoje opodstatnění zejména na místech těžko přístupných. Pokud se rozhodnete pro foukanou izolaci, náklady spojné s vytápěním vašeho domu se sníží až o polovinu. Použití foukané izolace se tak stává elegantní, účinnou a naprosto šetrnou záležitostí. Díky unikátnímu skloubení všech těchto výjimečných vlastností bývá zcela právem nazývána jako chytrá izolace.

Foukaná celulóza – přírodní ekoizolace

V současnosti jsou k dispozici izolanty na bázi minerální vlny, polystyrénu nebo celulózy. Poslední z nich, celulózová izolace, je přírodní variantou tepelné a protihlukové izolace, šetrné k životnímu prostředí i vašemu zdraví. Foukaná izolace značky CLIMATIZER PLUS je tvořena ekologicky šetrnou, zdravotně nezávadnou celulózovou vlnou. Tato foukaná celulóza, označována někdy jako živá izolace, je oproti jiným minerálním izolacím tvořeným skleněným nebo kamenným vláknem založena čistě na přírodní bázi. To zajišťuje mimo jiné i její odolnost vůči houbám, plísním, hmyzu či hlodavcům. Po likvidaci je tato přírodní izolace navíc biologicky snadno odbouratelná.

Celulózová izolace - minimální tepelné ztráty

Celulózová izolace CLIMATIZER PLUS se vyznačuje velmi dobrými mechanickými a tepelnými vlastnostmi. Jedinečné přírodní celulózové vlákno, které obsahuje, zamezí vzniku mezer a spárů u zateplovaných konstrukcí, čímž zabrání nežádoucím únikům tepla. Je nezbytné dodat, že foukaná izolace je vysoce účinná nejen v zimě, ale také v létě. Nejedná se pouze o velmi dobrou tepelnou izolaci. Pokud se rozhodnete použít tuto vláknitou izolaci, značně zlepšíte také samotnou akustiku stavební konstrukce. Díky svým vynikajícím protipožárním vlastnostem je vhodná rovněž pro dřevostavby.


Přírodní izolace – nízké náklady na vytápění domu

Použití foukané celulózy je energeticky velmi úsporným řešením. Cena foukané izolace je přitom velmi atraktivní. Návratnost nákladů za izolaci se pohybuje od 3 do 5 let. Tím, že si zvolíte právě celulózovou izolaci, ušetříte za vytápění vašeho domu až polovinu nákladů. Další předností tohoto produktu je jeho mimořádně dlouhá životnost. Na vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS poskytuje výrobce garanci až 20 let. Odborníkem v oblasti foukané a stříkané izolace je plzeňská společnost Pirmet. Po dobu svého dlouholetého působení na českém trhu si získala řadu spokojených zákazníků. Pro více informací navštivte firemní stránky www.pirmet.cz.

Cena a návratnost izolace

V dnešní době jsou zákazníci pod tlakem více či méně seriózních reklam a jejich hlavním motivem je sleva, úspora, výhodnost, návratnost. Pokusíme se vám níže objasnit, co se skrývá pod těmito pojmy. Sleva, jako nejčastější lákadlo na potenciální zájemce (kupce), se pokud možno velkými písmeny zobrazí na cenovce u výrobku a výše slev je zpravidla uvedena v % z ceny výrobku. Slevové akce mohou být jednorázové, časově omezené, nebo neurčité „do vyprodání zásob“. Tímto způsobem si prodejci získávají kupce (aneb „nekup to, je tam sleva, i když to nebudu teď nutně potřebovat“). Úspora vyjadřuje rozdíl mezi původní cenou a cenou po slevě. Může být jednorázová nebo se může projevit až v delším časovém období. Výhodnost je poměrně složitější na objasnění, neboť je více subjektivní – co je pro jednoho velice výhodné, nemusí být tak výhodné pro druhého. Zde hraje roli jak úspora v penězích, tak okamžik nákupu. Z hlediska dlouhodobého sledování je potřeba zaměřit se na návratnost investovaných peněz do nějakého stavebního opatření, které sice vyžaduje jednorázovou investici na počátku, ale v průběhu času se začínají investované peníze vracet, většinou v jiné formě (např. v nižších finančních nákladech na vytápění).
pirmet domky

Příklad rodinného domu

Rodinný dům, který se v zimním období vytápí, spotřebovává energii na udržení vnitřní teploty. Spotřeba energie je vyjádřena v celkových finančních nákladech, které jsou v přímé závislosti na množství spotřebované energie. Pokud pomineme finanční náklady na ohřev TUV a svícení, je rozhodujícím faktorem spotřeba energie na vytápění. Teplo v domě uniká různými konstrukcemi a celková ztráta objektu se skládá ze ztrát tepla, které jsou u jednotlivých konstrukcí různé: např. střecha 30 %, okna 20 %, stěna 10 % a ostatní konstrukce zbylá %. Rodinný dům spotřebuje za rok v průměru energii na vytápění v částce 30 tisíc korun. Při rozhodování do čeho investovat peníze na provedení stavebních opatření (zateplení, výměna) je samozřejmě nejefektivnější zateplit (vyměnit) konstrukci, která má největší ztrátu. Majitel rodinného domu se rozhodl zateplit strop pod střechou foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus®. Dle naší nabídky ho toto stavební opatření vyjde na 25 tisíc korun a přinese následnou 25% úsporu v platbě za vytápění. Kdy se mu začnou investované peníze vracet? Jaká je návratnost vložených peněz?
pirmet domky
pirmet domky
Jednoduchý výpočet předpokládá, že bude stejně studená zima, nebude radikální změna ceny za energii spotřebovávanou na vytápění a rodinný dům se bude užívat stejným způsobem jako dříve. Pro konkrétní případ je potřeba znát procento podílu tepelné ztráty jednotlivých konstrukcí a celkovou ztrátu nezatepleného i zatepleného objektu.

Certifikáty

Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet Certifikat pirmet